2009. május 30., szombat

Meglepetések

Milyen jó, hogy ezt a földi életet a monoton egyhangúság mellett, a változatos sokszínűség is jellemzi, ami érdekessé, ugyanakkor örömteljessé teszi azt. Ez különösen igaz a hívő életre, amit a Jézus Krisztussal való járás, az Ige gazdagsága és a Szentlélek vezetése tesz csodálatossá, ami alkalomadtán kedves meglepetéseket is tartalmaz.
Az elmúlt hétvégén Eszter leányunk a marosvásárhelyi egyetemistákkal Budapesten volt és a Józsefutcai Baptista Gyülekezet vendégszeretetét élvezte. Ha jól értettem (remélem) ennek a kiruccanásnak az ötletét Bukovszki Ákos testvérnek adta az Úr, akivel a tavaly ősszel, néhány erdélyi és magyarországi családdal egy rövid időt együtt tölthettünk Sikondán. Erre az időszakra ami az utazás árát illeti, a Marosvásárhely Budapest közötti repülőjáratra rendkívüli akciót kaptak az oda utazók (40 ron oda vissza ... szinte hihetetlen) amibe Isten kezét látták és láttuk mi is. Leányunk hazajövve áradozott ottani élményeiről: az első repülőút érdekességéről, a kedves vendéglátó családról, Bögös Jánosról és Editről (akiket ezúton is szeretettel köszöntünk), a gyülekezettel és azok fiataljaival együtt töltött alkalmakról, a magyar parlamentről és sok más érdekes kirándulási helyről, ahol a gyülekezet jóvoltából megfordultak. Áldott legyen az Úr mindezért!
Csütörtökön többek között a városba jártam gyülekezetünk hivatalos ügyeinek intézésében, amikor is egyszer csak valaki leszólít az egyik parkoló mellett. Nagy meglepetésemre egy kedves magyarországi család, Berta László és Gabika (Körmendről) voltak azok, akikhez az utóbbi években nagyon közel kerültünk lelkileg, mivel minden vakáció alatt kb. 2-3 hetet Székelyföldön töltenek a tőlünk néhány km-re, Rétyen lakó szülőknél. Egy rövid időre be is jöttek hozzánk, de mivel alig egy napja érkeztek, családi kötelezettségeik miatt csak egy szűk órányit tudtunk beszélgetni. De megegyeztünk, hogy a pünkösdi ünnep alatt még bejönnek hozzánk, amit imádkozó szívvel várunk.
Meglepetésként ért bennünket a 30 C fokos meleg után való 10 C fokos idő, ami elég erős lehűlés erre az időre még Székelyföldön is. Kissé nehéz a testnek ilyen hamar átállni.
Mindezek eszembe juttatták az Úr Jézus visszajövetelét - amiről az utóbbi két bibliaóránk szólt - ami a hívőket nem fogja meglepetésként érni mivel készülve, munkában és hitüket igazoló jót cselekedetekben járva várják, várjuk Őt vissza. Az az idő ugyanakkor tartogat kellemes és kellemetlen meglepetéseket is.
Hiszem, hogy a ránk következő ünnepekre is tartogat az Úr kellemes dolgokat népe számára mindenütt, ahol igénylik és várják az Ő áldását. Örvendek, hogy Gyergyóban újabb vizmozdulásra kerül sor. Azért imádkozok, hogy Isten Lelkének munkája aki a bűnös (vallásos) embereket most is megtérésre hívja, ezeken az alkalmakon se legyen hiábavaló nemcsak Gyergyóba de a mi gyülekezeteinkben sem.

A Szentlélek jelenlétének kézzelfogható módon megnyilvánuló megtapasztalását és átélését kívánom minden kedves testvérem számára. Engedjük, hogy a Szentlélek megítélje bűneinket, munkáljon igazi megtérést és késztessen Istent dicsőítő életváltozásra !