2008. augusztus 14., csütörtök

Az Úr szerinti misszió

Pénteken Csernátonba 13 fiatal volt az ifi órán. Néhány ének után a fiatal szülőkkel és gyülekezettel szembeni felelősségéről beszélgettünk.
Szombaton érkezett meg hozzánk Kercsúj Árpád, aki néhány évvel ezelőtt még az Oltszemi Gyermek Otthonban élt, jelenleg Nagybányán a Pro Vitae Alapítványnál lakik és dolgozik. Az elmúlt héten a Hargita Táborba volt ifi héten és a hétvégét velünk töltötte. Csodáljuk benne az Úr kezének munkáját. A gyülekezetben való szolgálatai is áldásosak voltak.
Vasárnap itthon voltam egész nap. Délelőtt az előírt igéből szolgáltam, majd az úrvacsorához járultunk a gyülekezettel.

Csel. 14,1-7 Az ikóniumi misszió

I. A misszió alapfeltétele Mikor misszió a misszió?
1. Istentől való elhívás 13,2
2. A kegyelem igéjének a hirdetése 1 és 3.v.
3. Krisztus és gyülekezet centrikusság 1.v.
II. A misszió hatékonysága Hogyan lehet a misszió eredményes?
1. A munkatársak közötti egység 1.v.
2. Kitartás és bátorság 3.v.
3. Isteni bizonyságtétel 3.v.
III. A misszió nehézsége Mi az amivel a misszió együtt jár?
1. Krisztusért való üldöztetés 5.v.
2. Újabb helyre való menekülés 6.v.
3. A siker és a sikertelenség feldolgozása 15 és 20.v.

Délután két családot látogattam meg, ahol Isten segítségét kértük a Vele és másokkal megromlott kapcsolatok helyreállására. Este szintén az előírt ige volt az igeszolgálat alapja.

Dán. 1,1-20 Az Úr iránti engedelmesség

I. Elkötelezettséget igényel 8.v.
1. IGEN Istennek és rendeléseinek
2. NEM az Úr előtt utálatos dolgoknak
3. Mindezek megvallása mások előtt
II. Megpróbáltatással jár 12.v.
1. Ami leleplezi kik vagyunk 5Móz. 8,2
2. Ami alkalmassá tesz a szolgálatra
3. Ami jutalmat von maga után
III. Más emberré tesz 17.v.
1. Többé másoknál
2. Kedvessé Isten előtt
3. Bölccsé szellemi és földi dolgokban

Az alkalom után még egy idős testvért (Németh József) is meglátogattam, aki nagyon nagy szeretettel fogadott. Elég gyenge fizikailag de készíti, szépíti és erősíti az Úr a lelkében a hazaköltözésre.
Hétfőn "pihenés" közben sikerült elintézzek néhány elmaradt dolgot, majd a családommal töltöttem időt.
Kedden Mikóújfaluba és Bükszádon voltam és a bibliaórai igével foglalkoztunk. Az alkalom után Jankó Gyurka testvérrel meglátogattunk egy olyan testvért akinek segítségre volt szüksége (bátorításra és intésre).
Szerdán Márkosfalván, Kézdin és Csernátonba voltam ahol imádkoztunk a vasárnapra tervezett Körzeti Szabadtéri Aratási Ünnepélyért is. Ez du 3,oo órától lesz megtartva az Ika vára mellett. Vendég szolgálattevőink lesznek Kovács Gyula (Nagyvárad) és János Csaba (Kovászna) lelkipásztorok. Szeretettel várunk mindenkit erre az alkalomra!

Nincsenek megjegyzések: