2008. március 31., hétfő

Az elmúlt hét dióhéjban

Az elmúlt héten kedden, szerdán és csütörtökön a hétköznapi program szerint a körzet mind az öt gyülekezetét és két misszióállomását meglátogattam.
Pénteken du a feleségemmel együtt a Hargita Táborba mentünk ahol keddtől az Európai Baptista Föderáció Női Szakosztályának vezetősége tanácskozott és péntek este vacsora után a helyi Női Szövetség vezetőségével is találkozott.
Szombaton de 10,oo órától az Európai Föderáció vendégei tartottak egy konferenciát a Székelyföldi nőtestvéreknek, ahova körzetünkből 38-an (!!!) jöttek el, amit már több mint egy hónapja meghirdettünk és amire (nem hiába) bátorítottuk a testvérnőket.
10,3o-tól a Székelyföldi Missziókerület Tanácsa is ülésezett, ahol többek között meghallgattuk Veress Bálint avatandó diakónus tv. bizonyságtételét, majd a kérdéseinkre adott felelet után kitűztük az avatás időpontját és megneveztük az avatóbizottság tagjait. Az ünnepélyes keretek között történő diakónus avatásra május 12-én pünkösd II. napján, hétfőn de. 10,oo órai kezdettel a Kézdivásárhelyi Baptista Gyülekezetben kerül sor.
Vasárnap délelőtt Csíkszeredában szolgáltam, majd úrvacsorai közösséget is gyakoroltunk. A finom ebédet Kui Bálint testvérék fogyasztottuk el, ami után 15,oo órára Szentegyházára igyekeztünk, ahol körzeti megbeszélésünk volt a két gyülekezet szolgálattevőivel. A 16,oo órától kezdődő istentiszteleten a Jn. 10,1-10 alapján szolgáltam, majd 18,oo órára Udvarhelyre mentem ahova evangélizációs estére voltam hivatalos a gyülekezetünk énekcsoportjával. Erre az alkalomra az Úr a Jn. 20, 24-29 verseiből adott üzenetet, melyben Tamás megkésett húsvétjának okairól és örömének beteljesedéséről beszéltem.
Hétfőn de hivatalos ügyeket rendeztem, leveleket írtam és tettem postára, majd du 4,oo - 7,oo óra között a Biblia Liga gyülekezetplántálási programjának keretén belül együtt voltunk a képen látható missziómunkásokkal és a Liga két belföldi vezetőjével, Stefan Tiriac és Victor Sainiuc testvérekkel.

Balról jobbra: Erdő Zoltán diakónus (Ürmös), Akácsos Zsuzsa, Ivánitzki Efraim (Sepsiszentgyörgy), Kis Ottó (Négyfalú), Stefan Tiriac, Victor Sainiuc (Romániai Biblia Liga), Veress Bálint és Mária (Kézdivásárhely) és Ivánitzki Gabriella (Sepsiszentgyörgy). A képről hiányzik a feleségem, aki éppen ki kellett menjen vacsit készíteni, és én aki a képet készítettem.

Az alkalom alatt kaptuk a hírt dr. Vass Gergelyné Márta testvérnő elköltözéséről az örök hazába. Az Úr vigasztalja és erősítse a hátramaradottakat!
A vendégekkel való vacsora után Veress Bálint és Mária testvérekkel a Kézdire tervezett avatási alkalom szervezéséről beszélgettünk és imádkoztunk is ezért.
Az Úr adjon jó előmenetelt a Székelyföldön elkezdett munkában, az Ő neve dicsőségére!!!

Nincsenek megjegyzések: