2008. március 15., szombat

Szerdán Szűcs Sándor tv. a Lk. 15, 11-32 alapján a tékozló fiú történetéből szolgált. Beszélt nemcsak a kissebbik (tékozló) hanem a nagyobbik fiú bűneiről is. Ezen az estén többen is jelezték "hazatérési" vágyukat, akikkel az alkalom után együtt beszélgettünk és imádkoztunk. Hála értük Istennek! Uram tartsd és erősítsd meg őket!
Csütörtökön meglátogattam egy bükszádi testvérnő férjét (Szabó Béla) a kórházban, akinek a tavaly volt döntés az életében de visszaesett. Elmondta, hogy ő nem szívesen megy orvoshoz, de most muszály volt, mivel a jobb lábában egy ér eldugult aminek következtében a lába lezsibbadt és elfeketedett. A betegségéből kiindulva őszinte beszélgetésre került sor, ami hiszem nem volt hiábavaló. Imádkozzatok érette, hogy a nagy Orvos hozzon gyógyulást lelke számára is!
Este Boros Róbert tv. a Mt. 25, 1-13 versek alapján beszélt az Isten szerint okos és balga emberről. Hála az Úrnak voltak akik ezen az estén is pozítivan reagáltak Isten hívására.
Pénteken este Novák Zsolt és családja voltak a vendégeink Gyergyószentmiklósról. Megható volt testvérünk feleségének Erikának abizonyságtétele amit most hallottam először. Zsolt tv. az 1Móz. 6, 13-18; 22 verseit olvasta igehirdetése alapjáúl. Azt érzékeltem, hogy nagy hatást gyakorolt a jelenlevőkre testvérünk személyes bizonyságtétele amit beleszőtt igeszolgálatába. A vacsora alatti beszélgetés után imádságban őszintén az Úr elé járultunk és kértük, őrizzen meg minket a reánk leselkedő veszélyektől, többek között az elbizakodottságtól és az elkeseredéstől. Újból megtapasztaltuk és átéltük milyen jó közösségben lenni az Úr gyermekeinek. Eközben gyerekeink is jól összebarátkoztak. Az Úr áldja meg testvéreinket Zsoltot és Erikát a gyergyóban felnőttek és gyermekek között elkezdett misszióban!
Szombat este János Csaba tv. fog szolgálni nállunk mivel Bodor Sándor tv. vonatja 8,3o-ra ér ide. Vasárnap de és du itthon Sepsiszentgyörgyön Bodor tv. fog igét hirdetni.
Kérlek imádkozzatok a még előttünk álló két alkalomért, hogy győzzön az evangélium minden szívben, aminek következtében szülessenek Isten által is elismert (örök)életre szóló döntések!

U.I. Az esti alkalmakról részletesebb beszámolót itt találhattok.

Nincsenek megjegyzések: