2008. március 19., szerda

Szombaton este János Csaba tv. a Lk. 23,33-43 versek alapján szólta az igét. Az alkalom után megérkezett Bodor Sándor tv. Nagyváradról, akivel együtt Rákosi Tivadar és Rózsika testvérék mentünk vacsorára, mivel erre az estére ők készültek. Hazaérve jót beszélgettünk vendégünkkel akit mai napig is lelkipásztoromnak tekintek. Felidéztünk sok kellemes emléket amire jó volt vissza gondolni.
Vasárnap délelőtt Bodor tv. itthon Sepsiszentgyörgyön szolgált Bertalan Péter (ny. lp.) testvérrel. Nekem Bükszádra kellett menjek, ahol az ige szolgálat mellett úrvacsorai alkalmunk is volt. Az előírt igéből Lk. 19,28-40 a következő gondolatok foglalkoztattak:

Jézus Krisztus királysága alatt...

1. Eltünik a félelem (Jézus a fejére kitűzött vérdíj tudata ellenére ment fel Jeruzsálembe)
2. Szava iránti engedelmesség található (Menjetek...)
3. Feloldozás történik (Szükségek lesznek betöltve És 61,1)
4. Felmagasztaltatik az Ő neve (Emberi mivoltunk, régi életünk levetkezése, az ő lábai elé tevése, az Őt való hordozás és az Őt örömmel való dicséret által)
5. Nincs helye a "farizeusokodásnak" (Képmutatásnak, Jézus (el)utasításának, keménységnek)

Este az evangélizációs hét befejező alkalmán Bodor Sándor tv. a Mt. 23,37-39; 1Jn. 3,1-3 alapján az istenfiúság ismertető jegyeiről beszélt. Mély hála van szívünkben az elmúlt hétért, a megtérőkért, a megújultakért és minden olyan munkáért, amit Isten az Ige és az Ő Szentlelke által végzett. Az Úré mindenért a dicsőség!
Hétfőn délelőtt Bodor tv-el kimentünk egy kicsit a szabadba. Sugásfürdőn és a luccfenyő erdőn sétáltunk egyet a friss levegőn, ami nagyon jól esett mindkettőnknek. Délután 2,30-kor bevittem testvérünket Brassóba a vonathoz. Hazaérve rámtört a fáradság, és megértettem a gyakorlatban is Jézusnak a következő mondását: ... a lélek kész, de a test erőtelen! Ugyanakkor nagy hálával telt meg a szívem az elmúlt kerek hónap (négy hét) evangélizációs alkalmainak minden áldásáért.
Kedden a városba hivatalos ügyeket rendeztem, majd feleségemmel meglátogattunk egy kedves barátkozó házaspárt akikkel többek között a házaséletben adódó konfliktusok megoldásáról beszélgettünk majd együtt imádkoztunk. Délután Bükszádon és Mikóújfaluban a nagyhét alatt Jézusnak érettünk vállalt tetteit igyekeztünk újra átgondolni.
Szerda reggel a kocsiban cseréltem le az olajat majd a körzet három gyülekezetébe (Márkosfalva, Kézdivásárhely, Csernáton) készültem istentiszteletre.

Nincsenek megjegyzések: