2008. március 11., kedd

Péntek este id. Veress Ernő tv. a Zsolt. 1 alapján hirdetett igét Kézdivásárhelyen. Sepsiszentgyörgyről öt fiatal szolgált még énekkel és bizonyság tevéssel. Szombat este Borzási Gyula tv. a Jn. 15, 1-11 verseiből a gyümölcs termő életről beszélt. Nagyon megragadott a 7.v. "Ha énbennem maradtok és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek amit csak akartok és meglesz az néktek." Ez a vers azóta is a szívemben forog. Ezen az estén a csernátoni férfi kar szolgált énekekkel és bizonyság tevésekkel. Vasárnap de Csernátonba du pedig Márkosfalván szolgáltam. Itt annyit jegyeznék meg, hogy azért szoktam közé tenni a vasárnap délelőtti szolgálatom rövid vázlatából azokat az egyszerű gondolatokat amit az Úrtól kapok, mivel a blog olvasói közül többen is jelezték, hogy igényelik ezt. Amit a gyülekezetben elmondok, azt alázattal, félelemmel és imádkozó szívvel vagyok kész megosztani mivel tudom, hogy a Lélek kijelentése haszonra adatik. 1Kor. 12,7
Bír. 10,1-18 Válságban az Istennel való kapcsolat
I. A válság okai 6.v.
1. Visszatérő bűnök
2. Isten előtt idegen dolgok előnyben
3. Az Úr és a neki való szolgálat elhagyása Mal. 3,14
II. A válság következményei 7-9.v.
1. Isten haragja és büntetése
2. Szorultság és nyomorúság
3. Felesleges harcok és veszteségek
III. A válságból való kiút 10-16.v.
1. Az Úrhoz való kiáltás 10.v.
2. A megalázó üzenet elfogadása 11-14.v.
3. Őszinte és igazi megtérés 15-16.v.
IV. A válság elkerülése 17-18.v.
1. Közösség és összefogás másokkal
2. A tanítás és az ítélet elfogadása
3. A harc vállalása a szabadító vezetése alatt
A befejező alkalommal Kézdin János Csaba tv. a tékozló fiú története alapján hirdette az igét.
Hétfőn a Hargita Táborban voltam közösséggápoló napon. Az áhítaton Novák Zsolt tv. az Ef. 3,14-21 alapján buzdított minket imára. Ezután Borzási Gyula tv. (a SzMk elnöke) A frissen megtértek utógondozása, növekedése és gyülekezetbe való integrálása téma körben tartott tömör és átfogó előadást amit azután megbeszéltünk. Gyula tv. három képet használt a gyülekezetet illetően: 1. Isten családja, háza népe 2. Isten szántóföldje (plántálás, öntözés és növekedés) 3. Iskola, vagyis a tanítvány képzés helye. A finom ebéd után megosztottuk egymással családi, gyülekezeti, körzeti illetve missziós örömeinket, ima témáinkat, majd imádkoztunk egymásért. Este 6,oo órakkor volt a sepsiszentgyörgyi evangélizációs hét megnyitó alkalma ahol ifj. Veress Ernő tv. szolgált a Zákeus történetéből amit PowerPoint formátumban vizuálisan tett érthetőbbé előttünk. Nagyon világos volt az üzenet. Az Úr áldja meg az elhangzott igét. Ezen az estén a helyi ének csoport szolgált két énekkel melyek között Kiss Eszter és Rákossy Norbert tettek bizonyságot. Még ezen az estén megérkezett Szűcs Sándor tv. Szatmárnémetiből aki magával hozta Nagy Tamást és (Bogyó) Esztert. A vacsora melletti beszélgetés alatt több közös élményünkre emlékeztünk vissza. Hála azokért az időkért Istennek!
Kedden este Szűcs Sándor tv. a Jn. 3,1-17 alapján az újjászületésről beszélt. A helyi fiatalok szolgáltak énekekkel, Trinfa Gedeon és Szűcs Adél pedig bizonyság tétellel. Ezekről az alkalmakról úgy a feleségem mint a lányom blogján is olvashattok. Kérlek imádkozzatok érettünk!
U.I. Mi is imádkozunk a Micskén levő evangélizációs alkalmakért, hogy az Úr adjon megujulást és megtérést abban a faluban, ahonnan még gyermekkorom idejéből sok kellemes emlékeim vannak és ahol Isten kegyelméből több mint hét éven át szolgálhattam.

Nincsenek megjegyzések: