2008. március 8., szombat

Csütörtök este id. Veress Ernő tv. volt a vendégünk Gyergyóból akit kedves felesége, Annuska néni is elkísért. Erre az alkalomra többen is átjöttek a zabolai roma barátkozók közül Fejér Sándor testvérrel. Ernő tv. a Zsolt. 32 alapján a boldog ember jellemvonásairól beszélt.
Boldog ember ...
1. Akinek bűnei meg vannak bocsátva vagyis tiszta a szíve
2. Aki engedelmeskedik Isten vezetésének ami bölccsé tesz
3. Akinek öröme az Úrban van
Nagyon jó légkör alakult ki amit az is elárult, hogy a végén nem nagyon akartak a jelenlevők hazamenni. A beszélgetést a Veress Bálint testvérék gazdagon terített asztalánál folytattuk.
Péntek este Homoródszentmártonba mentem szintén evangélizációs alkalomra, ahova a Sámuel fiam mellett elkísértek még Rákosi Árpád és Ibolya is akikkel együtt énekekkel is szolgáltunk. A Rákosi házaspár szolgálatai mellett élő bizonyság tétele volt ifj. Máté Zoltán testvérnek is. Szolgálatomban az Úr kegyelméből a következő igét és gondolatokat osztottam meg a jelenlevőkkel:
Eszt. 4,1-17 A halálraítélt ember szabadulása
1. Az ellenség pusztító terve Hámán igyekezett elveszíteni minden zsidót.
2. Szabadító szükségessége Eszter közbenjárása halálos csapást mért az ellenségre.
3. A halálraítélt tennivalója Márdokeus keservesen kiáltott, megalázkodott és mindenben engedelmeskedett a "szabadító" parancsának.
Az Úr tegyen áldássá minden igét és szolgá(lato)t bárhol ahol az evangélium hirdettetik, hogy az ige élő magvai jó földbe hullva kikeljenek és teremjék a megtérés drága gyümölcseit!

Nincsenek megjegyzések: