2008. március 25., kedd

Ünnep az ünnepek után

Isten kegyelméből lelki áldásokban gazdag ünnepet tudhatunk magunk mögött. Újból betöltött Istennek az Igék által nyújtott öröme ami évről évre kedvesebbé válik számomra mindamellett, hogy egyre inkább érzékelem az üres, csupán külsőségekre szorítkozó ünneplést keresztyének között is, akiknél Isten hatalmas áldozata és Jézus halálból való feltámadása mellett más dolgok adják az ünnep örömét. Uram őrizd meg népedet, köztük engemet is ettől!!!
Szombaton este az ifjúsági alkalmat itt Sepsiszentgyörgyön Győrfi Tóbiás tartotta, aminek témája az egymás kölcsönös bátorítása és intése volt. Terítékre került több ezzel kapcsolatos kérdés is, amire megpróbáltunk igei választ adni. Itthon volt többek között Rákossy Mónika is, a WOL (Magyarországi Élet Szava) egyik teljes idejű munka társa.
Vasárnap de Szentgyörgyön szolgáltunk Tóbiással. A délutánt vendégeinkkel (anyósom, sógorom és sógor nőm) töltöttük, akikkel elég ritkán találkozunk. Több mindenről beszélgettünk ami által még közelebb kerülhettünk egymáshoz. Este Bükszádon lehettünk a testvérekkel ahova átjöttek velünk a mikóújfalusi testvérek is, akik lábadoznak az erős influenzából. Az alkalom után Tóbiást Bács Gerhárd testvérem (Bükszád) átvitte Tusnádra a vonathoz, aki ünnep II. napján Szentegyházán és Csíkszeredába szolgált. Tóbiásban egy kedves fiatal szolga társat ismerhettem meg, akit az együtt való szolgálatok és beszélgetések után a szívembe zártam. Az Úr áldja meg és mutassa meg neki azt a helyet ahol az aratás Ura őt látni akarja!
Hétfőn reggel kedves vendégeink haza indultak akiktől az elválás nemcsak a feleségemnek de a család minden tagjának nehezére esett. Hála az Úrnak minden baj nélkül haza érkeztek. Az Úr áldja meg őket is! Délelőtt Csernátonba, délután Márkosfalván, este pedig Kézdivásárhelyen szolgáltam az előírt igékből a következő gondolatok alapján.

1Kor. 15,12-22 Ha nincs feltámadás akkor...

1. Krisztus sem támadott fel 13 és 16.v.
2. Üres beszéd prédikálásunk 14.v.
3. Hiábavaló a mi hitünk 14.v.
4. Isten hamis tanúinak bizonyulunk 15.v.
5. Még bűneinkben vagyunk 17.v.
6. Azok is elvesztek akik Krisztusban éltek és haltak meg 18.v.
7. Minden embernél nyomorultabbak vagyunk 19.v.

Lk. 24,13-35 A hitükben megbetegedett emmausi tanítványok

1. A betegség okai avagy a diagnózis
- Kérdéseikre maguk próbálnak válaszolni 15.v.
- Jézusban csupán földi szükségeik "orvosát" látják 19.v.
- Hamis reménység és hit 21.v.
2. Jézus kezelési módja
- Leleplezi előttük állapotukat 25.v.
- Megérteti velük az írásokat 27.v.
- Vágyat ébreszt a vele való közösség után 29.v.
3. A gyógyulás folyamatának első jelei
- Felismerik Jézust annak aki 31.v.
- Fordulat áll be az életükbe 33.v.
- Nem tudnak hallgatni a velük történtekről 35.v.

A déli alkalommal Benedek László testvérék fogyasztottuk el a finom ebédet, a Paul Elemér tv. családjával Brassóból. A nap végén mint a virágos legelőről hazatért méhecske érkeztem szeretteimhez, akikkel megbeszéltük és megosztottuk az elmúlt ünnep tanulságait és néhány Istentől kapott gondolatot, majd hálával a szívünkbe tértünk nyugovóra.
Istennek legyen hála, hogy Jézus feltámadásának ünnepe nem ért és nem ér véget soha...

Nincsenek megjegyzések: