2008. március 2., vasárnap

Ahogy már említettem csütörtöktől Sepsibükszádon tartunk evangélizációs estéket. Mivel az utóbbi hónapban a vendég szolgálatok és az evangélizációs alkalmak miatt többet hiányoztam itthonról, úgy értettem meg, hogy csütörtökön idehaza Sepsiszentgyörgyön kell szolgáljak. Áldott alkalmat adott nekünk az Úr. A bibliaórai ige a megújulás fontosságáról szólott. Már a beszélgetésekből kiderült, hogy ha valamikor szükség volt megújulásra, akkor ez most van. Az Úr rámutatott, hogy erre nekem is szükségem van, amit imában elmondtam Neki. Örültem, hogy nem maradtam ebben egyedül, mivel többen a gyülekezetből imádságaikban elmondták, hogy ők is vágynak megújulni. A biblióra végén imádkoztunk a bükszádi és a következő hetekben előttünk álló evangélizációs alkalmakért is. Ezen az estén Bükszádon János Csaba tv. az 1 Móz. 37,12-30 alapján szolgált és Bertalan Péter (nyugalmazott lp.) tv. volt a házigazda.
Pénteken meglátogatott id. Rab János tv. Brassóból (87 éves) akivel az ébredésről és annak részleteiről beszélgettünk, amit ő emlékezetei alapján megpróbált leírni. Ebből egy példányt én is kaptam tőle ajándékba. Közben a szombati napra készültem amikor is a Székelyföldi Bibliaiskolában volt órám. Kijavítottam és értékeltem a diákok tesztjét amit az elmúlt alkalommal írtak. Voltak akik nagyon szép eredményt értek el. Vágyam az, hogy az élet vizsgái után áldott és nagy tanítómesterem velem is meg legyen elégedve. Este Bükszádon Simon András tv. szolgált a Csel. 16, 20-34 alapján akit elkísért id. Erdő Endre tv. is. Az alkalom után a Hargita Tábor felé vettem utamat. A kellemes és meleg szobába a még rám váró feladatok elvégzése után az Úr áldását kértem a következő nap szolgálataira, majd pihenni igyekeztem.
Szombaton délelőtt a bibliaiskolásokkal tartott áhítaton az 1Pt. 2,5-8 alapján buzdítottam (és buzdított az Úr engem is) imára, majd Az imádság, A hitből való élet, Az isteni vezetés és döntéseink gyakorlati kérdéseivel foglalkoztunk, amely témák kapcsán tartalmas és hasznos beszélgetés alakult ki. Este Borzási Gyula tv. volt a vendégünk Bükszádon, akit kedves felesége mellett többen is elkísértek a táborban dolgozók közül. Testvérünk a Jn. 1,29-43-ból kiindulva öt képet mutatott be Jézus haláláról. Nagyon áldásos alkalom volt ami után jó beszélgetés alakult ki a hallgatók közül többekkel is, majd egy személy kérte, hogy imádkozzak vele és érte. Hála az Úrnak azért amit végzett és végez!
Mivel a hó első vasárnapja következett, délelőtt itthon Sepsiszentgyörgyön szolgáltam. A vezérfonali ige a Bir. 8,1-3 az érzelmeit legyőző Gedeonról szólt. Úgy az Efraim férfijainak mint Gedeonnak a magatartása komoly figyelmeztetést tartalmazott a számomra. Amit Efraim kérdéséből tanultam: 1. Ne legyek soha fontos a magam szemeiben 2. Óvakodjak a hiu dicsőség vágytól 3. Ne türjek meg szívemben semmi önzést. Ezek viszályhoz, testvérharchoz és civódáshoz vezetnek. Gedeon válaszából méginkább világossá lett előttem, hogy érzelmeimet úgy győzhetem le ha: 1. Meg tudok alázkodni testvéreim előtt 2. Elismerem amit Isten másokon keresztül tett 3. Az ellenséggel való harcra koncentrálok. Segíts Uram, hogy így legyen!
A déli órában néhány idős és beteg testvéremet látogattam meg, akikkel áldott közösséget gyakorolhattunk. Ma este Udvarhelyről Boros Róbert tv. fog szolgálni Bükszádon a befejező alkalmon, ahova a csernátoni férfikart is várjuk. Az Úr áldjon meg minden szolgálatot és használja őket az ott jelenlevők megtérésére jutásában! És mindazért ami történt és történni fog egyedül Istené legyen minden dicsőség!

Nincsenek megjegyzések: