2007. december 10., hétfő

Baptizálás Sepsiszentgyörgyön

Gyönyörű téli reggelre virradtunk dec. 9-én. Már 9,oo órakor kezdtek érkezni azok akik az üdvösség ruháját magukra vették, hogy felöltözzék az ezt jelképező fehér ruhát is engedelmeskedve a bemerítés parancsának. (Napra pontosan 6 hónappal ezelőtt jún 9-én mozdúlt meg utoljára a víz a Sepsiszentgyörgyi imaházban amikor 4 személy tett vallást a Jézus Krsiztusban nyert élő hitéről.) Zsúfolásig megtelt a terem a körzet és a Mk-hez tartozó gyülekezetekből érkezett testvérekkel, hozzátartozókkal.
Imára Kui Bálint testvér (Csíkszereda) buzdította a gyülekezetet a Kol 1,12-14 alapján. Hálát adtunk a 11 fehérruhásért, a bűnbocsánat áldásáért, az életükben történt szabadulásért, a szentek örökségében való részvételért és azért a világosságért amiben járhatunk . Ugyanakkor imádkoztunk azért a 2 személyért akiknek a helyük üresen maradt és nem lehettek itt bár ők szerették volna. Az a vágyunk, hogy a menyből egyik se hiányozzon és a következő alkalmon ők is örömmel legyenek készen az igének engedelmeskedni ha ezért olykor szenvedni is kell.
János Csaba vendéglp. (Kovászna) a Csel 26, 27-29 verseit olvasta fel. Testvérünk a bemerítkezendők élő bizonyságtátele után először a "majdnem" keresztyénekről majd az igazi keresztyénség feltételeiről beszélt.
A bemerítés után a kézrátétellel való imádságban Jankó György és Cséki Barna diakónusokkal együtt kértük az új tagok életére mennyei Atyánk áldását.


A képen láthatók balról jobbra:
Első sor Akácsos Zsuzsa (Sepsiszentgyörgy), Ferencz Adél (Csíkszereda), Rádúly Orsolya (Csernáton), Lukács Noémi (Mikóújfalu)
Második sor Gábor Gizella (Sepsibükszád), Sibianu Annamária (Bölön), Kónya Emese (Barót)
Harmadik sor Kiss Zoltán lp., Lukács Magdolna és Lukács József (Mikóújfalu), Egri Rozália és Egri Béla (Kézdivásárhely), János Csaba lp.
Mindenegyes személynek nagyon örültem. Külön hálás a szívem a mikóujfalusi misszió első kévéiért és azért, hogy a Lukács család mindhárom tagja (apa, anya és lányuk) Jézus Krisztus megváltott gyermekeként állhattak fehér ruhába akiket Isten nehéz kötelékekből szabadított meg és most bizonyságtételük szerint öröm és békesség van nemcsak a szívükben de a családjukban is. Imádkozzatok érettük mivel a faluban ők az első evangéliumi hívők.
Hála van szívemben a bükszádi gáborok között való megmozdúlásért is akik közül többen is döntöttek Jézus Krisztus mellett az elmúlt esztendőben. Egyelőre ez az egy személy vállalta, hogy megtéréséről azzal is kész bizonyságot tenni, hogy eddigi élettársával házasságot is köt. Az Úr áldja meg a romák között végzett munkát is.


Déluán 4,oo órától folytattuk ünneplésünket aminek az első felében igei köszöntéseket halhattunk több testvér részéről, majd János Csaba lp. az 1Móz 39,1-5; 19-23 alapján a szenvedések között való kitartásról beszélt. Az alkalom második felében úrvacsorához járúltak az újonnan bemerítettek a gyülekezettel együtt. Kívánságom az, hogy az Úr áldja és tartsa meg őket, adjon nekik sok erőt a mellette való kitartásban és tegye őket hűséges bizonyságtevőkké.
Tudom, hogy ezen a napon Isten többek szívét is megérintette és mivel Isten igéje olyan mint a gabonamag, hiszem ki fog hajtani, meg fog nőni és gyümölcsöt fog teremni az Ő dicsőségére.
Remélem, hogy a januári Szeretet lapban majd bővebb beszámolót olvashattok erről a napról.
Köszönöm mindazok imádságát akik gondoltak ránk és velünk együtt könyörögtek e napért, a bemerítkezendőkért és a székelyföldi gyülekezetekért, misszióért. Külön köszönöm az aradi Kiss család imádságait és bátorítását.

U.I. Örömömet ugyan nem csorbította, de különösen a délelőtt alkalmával többször is eszembe jutott kedves feleségem, akit szombat este a héten már másodjára kellett a sürgőségi ügyeletre vinnem a kb. egy hete többször is előfordúló erős szívritmus zavar és a velejáró problémák miatt. Ez alkalommal mentő vitte a megyei kórház szívosztályára. Miután vasárnap reggelig megfigyelés alatt volt, a szívorvosnő beutalta, hogy kivizsgálják mi okozza az egyre gyakrabban ismétlődő elég súlyos rosszullétet. A déli órában János Csaba testvéremmel és feleségével és öcsémmel Kiss Józsival meglátogattuk aminek ő nagyon örült. Este a gyerekekkel is bementünk hozzá ami szintén gyógyít hatással volt reá.
Köszönöm az érette mondott imákat amire a továbbiakban is igen nagy szükségünk van. Ha esetleg valaki szeretne vele személyesen is beszélni elérheti a 0749 271472 baptifon számon.

Nincsenek megjegyzések: