2007. november 6., kedd

Bánat az örömök között

Csütörtökön kaptam a megrendítő hírt, hogy ifj. Balla Dávid unokatestvérem (Balla Dávid volt erdélyi lp. fia) 46 évesen szívroham következtében meghalt. Feleségemmel és gyermekeimmel már akkor este imádkoztunk kedves Mária nénémért és családjáért, hogy az Úr erősítse és vigasztalja meg őket. A temetés Ausztrál idő szerint hétfőn 10,30-tól volt, ahol kedves ismerősöm és szolgatársam Szlovák Tibor melbournei lp. hirdette a vigasztalás igéjét. Hiszem, hogy imádságainkra felelt az Úr és megáldotta testvérem szolgálatát.
Pénteken de. a Székelyföldi Bibliaiskolára készültem. Borzási Gyula tv. (a Bibliaiskola igazgatója) kérésére du 3,oo órára mentem föl a táborba, ahol még három személyt (két személyt Barótról, egyet pedig Marosvásárhelyről) kellett vizsgáztatni, akik szeretnének résztvenni ezen a kétéves programon. 4,oo - 7,oo óra között a jelenlevő 13 diáknak leadtam a Keresztyén élet c. kurzus 1-2 leckéjét, melyen már első alkalommal jó beszélgetés alakult ki.
Szombaton a vasárnapi igeszolgálatokra készültem. Jó volt csendben lenni az Úrral. Ezen a napon a rádiós igeszolgálatot is megpróbáltam elkészíteni, amit mégis egy későbbi alkalommal fejezek be. Köszönöm Kelemen Sándor testvérem szíves megértését.
Vasárnap de Csernátonba, du Márkosfalván, este pedig Kézdivásárhelyen az előirt igék alapján szolgáltam, majd úrvacsorai alkalmunk volt mind a három helyen. Kézdin hálaadó jellegü alkalmunk volt. Betelt szívvel jöttem haza és hálát adtam az Úrnak, hogy ha valahol kevesen is vannak, de azok egy szívvel, lélekkel keresik az Urat, Ő kitudja árasztani reájuk áldását. Az alkalom végére olyan meghitt légkör alakult ki, hogy alig akartak a testvérek és a hallgatók hazamenni. Hála az Úrnak, hogy jelenléte megtapasztalható összejöveteleinken!
Hétfőn a feleségem által szervezett női imanapi alkalmakat tartottuk meg 13,oo órától Cserrnátonba, 17,oo órától pedig Sepsiszentgyörgyön. Erről többet a feleségem elektromos naplóján olvashatnak azok, akik ezt ismerik. Nagyon jó légkörben zajlott az együttlét mind a két helyen. A nők közötti munkát az én kedves feleségem örömmel és Isten előtti felelőséggel végzi, ami lelkipásztori szolgálatomban óriási segítséget jelent. Lakásunkon, jó beszélgetésünk volt Lázár Ede tanár testvérrel Csíkszeredából, aki erre az alkalomra elhozta kedves feleségét és kislányukat Boglárkát és még két testvérnőt akik eltudtak jönni, mivel a csíki nőtestvéreket meghívtuk erre az alkalomra.
Ma kedden 12,oo órától Sepsibükszádra viszem a feleségemet és a mikóújfalusi testvérnőket, ahol a gyülekezettel tartjuk meg az ima alkalmat. Ha az Úr akarja és élünk du Nagyváradra indulunk, mivel holnap, szerdán a RMBGySz tanácsának és a Nő Szövetség vezetőségének is gyűlése lesz.
Azért imádkozom, hogy Isten legyen velünk ezen a hosszú úton, őrizze meg gyermekeinket és áldja meg tanácskozásunkat, döntéseinket, hogy szövetségünkön belül minden szinten legyünk készek felismerni, elfogadni és cselekedni az Ő akaratát. Ámen!

Nincsenek megjegyzések: