2007. október 22., hétfő

Az elmúlt héten péntek délután mielőtt Csernátonba mentem volna ifjúsági alkalomra, meglátogattam Kézdivásárhelyen azt a kedves családot akik már majd egy éve hűségesen járnak a gyülekezetbe és a közelmúltban kérték a bemerítést is. A velük való újabb beszélgetésben is jó volt hallani az életükben Isten által munkált változást amiről a Veress Bálint és felesége Mária is (akik velük külön is foglalkoznak) bizonyságot tettek.
A csernátoni ifjúsági alkalmon 8-an voltunk jelen.
Szombaton a vasárnapi szolgálatokra készültem. Este pedig Ivánitzki Efraim testvéréknél az egyik iskola éttermének a mesternőjével beszélgettünk a nov. 9-11 között tartandó ifjúsági konferencia ebédjének részleteiről.
Vasárnap de Bükszádon hálaadó alkalmat tartottunk. Tele volt a kis imaház. Mind az öt gábor család apraja nagyja jelen voltak az ünnepélyen. Jó volt hallani imájukat és látni az Isten utáni vágyat az életükben. Az igeszolgálat után úrvacsorához is járúlt a gyülekezet testvérisége.
A déli órában ebédre a Jankó Gyurka diakónus tv. özvegy leánytestvére (katolikus) hívott ebédre minket, akivel nagyon tartalmas beszélgetést adott nekünk az Úr. Úgy látom, hogy a Mariska néni nincs messze Isten országától.
Az ebéd után meglátogattam még egy kiesett tagot (az utóbbi időben többet volt alkalmam vele beszélgetni és imádkozni) aki sírva mondta el, hogy szeretné rendezni amit elrontott, mert úgy érzi nem sok van már hátra neki ezen a földön.
Ezekután, három bükszádi testvérrel Csíkszeredába indultunk ahol szintén hálaadó alkalomra várt minket a gyülekezet. Az úton gyönyörködtem a hóval borított fenyvesekbe, mivel vasárnap reggelre kb. 10-12 cm-es hó hullot ezen a vidéken.
A velem jött testvérek Jankó tv., egy három éve megtért testvérnő és egy frissen megtért de nagyon értelmes gábor testvérnő nagyon szép bizonyságot tettek megtérésükről és arról az életről amit az Úrral élnek.
Az igehirdetés után itt is úrvacsorához járúltunk a gyülekezettel. (Jelenleg én látom el az ügyintéző lp. feladatát a csíkszeredai gyülekezetben.) Az alkalom végén visszamaradtunk a gyülekezet urvacsorázó tagjaival akik megválasztották azokat a testvéreket, akik a jövőben az igehirdetés szolgálatát fogják végezni. (Eddig is voltak szolgálattevők, de nem a gyülekezet által megválasztva.) Ezen testvérek közül választ majd a gyülekezet elöljáróságot a közeljövőben.
Örömömre szolgált az is, hogy egy fiatal leány aki Csíkba van főiskolán vagy egyetemen és az egyik Sószóró alkalmával megtért, most megujult és kérte a bemerítését.
Mivel az utóbbi hónapban többen is fordúltak hozzám ilyen kéréssel a körzet gyülekezeteiből, úgy látom, hogy ez év végén még kell egy bemerítést tartsunk valószínű, hogy itt Szentgyörgyön. Az Úré legyen ezért is a dicsőség!!!
Akik az említett testvéreket, gyülekezeteket valamennyire is ismerik, és szívügyük az a munka ami itt folyik, kérem imádkozzanak érettünk.

Nincsenek megjegyzések: