2010. június 21., hétfő

Vegyes érzelmekkel teli alkalmak

Most nem vagyok képes arra, hogy írjak, mert ilyenkor a legszebbnek látszó szavak is kevésnek bizonyulnak azoknak a gondolatoknak a kifejezésére amit a szívem érez. Nehéz elbúcsúzni és itt hagyni azokat a testvéreket, gyülekezeteket, akik őszintén szerettek és akiket az elmúlt évek alatt mi is nagyon megszerettünk. A sorok helyett had beszéljen most néhány kép.A csernátoni gyülekezet elöljárója kedves családjánál Rákosi András testvéréknélA márkosfalvi testvérekkel


A kézdivásárhelyi gyülekezet tagjaival ...


akik szeretetvendégséggel is készültekA bükszádi, mikóújfalui és a gábor testvérekkel, akik szintén szeretetvendégséggel búcsúztakBertalan P. ny. lp. átadja a szentgyörgyi gyülekezet ajándékát, egy miniatűr székelykaput


Vendég szolgatársak és a helyi gyül. elöljárói


A sepsiszentgyörgyi gyülekezet testvériségének egy részével


Nagyon hálás vagyok az Úrnak az itt töltött majdnem nyolc esztendőért, a tőle kapott kegyelmi áldásokért, a testvérek szeretetéért, kedvességéért, megértéséért és mindazért amire itt tanított engem az Úr. Isten jutalmazza meg a sepsiszentgyörgyi gyülekezet és  körzetet minden egyes tagját és hozzátartozóját. Hallgassa meg imádságaikat és tegye életüket gyümölcsözővé Isten neve dicsőségére!

Innen valószínű ez az utolsó bejegyzésem. Kérünk imádkozzatok érettünk, hogy tegye az Úr áldottá és jószerencséssé költözködésünket. Ahogy lesz rá lehetőségem majd újból jelentkezem. Addig is az Úr legyen mindnyájatokkal!


1 megjegyzés: