2010. május 20., csütörtök

Vezetőképző II. és egyebek

Az elmúlt héten május 13.-án csütörtökön, menybemenetel napján délelőtt Sámuel fiammal Bükszádon voltunk. Délbe hazajöttem és kivittem feleségemet a buszhoz, aki Szovátára, egy volt BEE női konferenciára utazott el. Este mindkét fiammal Csíkszeredába mentünk, ahol vendégeink voltak Bondor János tv. és kedves felesége Marosvásárhelyről. 

Május 14.-én pénteken délután hazaérkezett Eszter leányunk is, akit a nagy honvágy hozott haza, majd röviddel érkezése után megjött Mark Gibson misszionárius tv. is, akivel még akkor este meglátogattuk a Bükszádon élő gábor testvéreket és barátkozókat. A gáborok nagy szeretettel fogadtak. A beszélgetés az ige igazságának egyenességében zajlott. Vannak közöttük, különösen a férfiak között, akik úgy gondolják, hogy mivel ők sem nem isznak, sem nem szivaroznak (dohányoznak), már csak éppen be kellene merítkezzenek. Azért imádkoztunk, hogy a Szentlélek győzze meg őket bűneikről és adjon kegyelmet nekik a megtérésre. A beszélgetés végén arra kértem őket, hogy csak azok imádkozzanak akik szeretnék megköszönni az Úr Jézusnak amit velük és az életükben tett, illetve azok imádkozzanak akik most szeretnék kérni, hogy az Úr Jézus könyörüljön meg rajtuk és költözzön a szívükbe. Hála az Úrnak voltak őszinte hálaimák és töredelmes könyörgések is. Az Úr áldja meg őket!

Május 15.-én szombaton a helyi gyülekezetben került sor a vezetőképző  újabb alkalmára azokkal, akikkel januárban is találkoztunk. Az együtt való imádkozásra Nehémiás,  mint vezető néhány jellemvonása szolgált alapul, ami után ez alkalommal is Mark Gibson tv. vezette a beszélgetést, ami kellemes és testvéri légkörben történt. Május 16.-án vasárnap délelőtt Mark Gibson tv. itthon Sepsiszentgyörgyön szolgált, majd ebéd után visszautazott Kolozsvárra, és visszavitte Eszter lányunkat Marosvásárhelyre, mivel hétfőn le kellett adja azt a dolgozatát, amit itthon dolgozott ki és írt meg. 

Délelőtt és kora délután fiaimmal Csernátonban, késő délután pedig Kézdin voltunk és szolgáltunk. Este mire hazaértünk, már a feleségem is itthon volt. Hálás vagyok az Úrnak minden áldásért és az Ő hatalmas kezének oltalmáért, amit ezeken a napokon is újból átélhettünk és megtapasztalhattunk az Ő kegyelme folytán!


Nincsenek megjegyzések: