2009. január 9., péntek

(Jó) Kezdet

Mivel az elmúlt vasárnap az év és a hónap első vasárnapja volt, itthon Sepsiszentgyörgyön szolgáltam. Délelőtt az imaórát már az imaheti program szerint tartottuk, ami után az előírt igéből szolgáltam. Szívemet örömmel töltötte be ennek az igének az üzenete, amit útravalóként adott nekünk az Úr ez év elején, ami a nyugodt, békés élet előfeltétele.

Rut 3,1-7 Ne keressek neked nyugalmat

I. Legyünk jóindulattal mások irányában 1.v.
1. Motiválja minden tettünket az igazi szeretet "Édes leányom..."
2. Ne legyünk sohasem tolakodók "Ne keressek e neked...?!"
3. Indokoljuk meg szándékunkat "Hogy jól legyen dolgod..."
II. Legyünk nyitottak a jó tanácsok elfogadására 3-4.v.
1. Ami tisztaságunkkal kapcsolatos "Fürödj meg..."
2. Ami szolgálatunk minőségét illeti "Kend meg magad ..."
1Jn 2,27 Nektek kenetetek van...
3. Ami lelki öltözetünkkel kapcsolatos "Vedd magadra (ünnepi) ruhádat..."
4. Ami a Vele való találkozásra utal "Menj le a szérűre..."
5. Ami tanításával, közelségével és oltalmával kapcsolatos
"Feküdj lábaihoz..."
III. Legyünk engedelmesek mindenben Neki 5-7.v.
1. Az életünk felett való jog elismerése és átadása
2. Türelmes várakozás szavára
3. Beszéde szerint cselekedni mindent

A délutáni órákban két idős testvért látogattam meg, akikkel az úrvacsorához is járultunk. Este szintén itthon szolgáltam.

Mk 1,1-8 Isten Fia evangéliumának a kezdete

Ez ige által vissza vitt az Úr a hívő életünk kezdetéhez. Milyen is volt az?!
I. A kiáltó szava és annak üzenete 3.v.
1. A kiáltás 1) Messze elhallik 2) Fontos üzenetet tartalmaz 3) Veszélyes figyelmen kivül hagyni
2. Az Úr nem az általunk elképzelt úton érkezik Készítsetek utat az Úrnak
3. Minden a maga helyére kell kerüljön Tegyétek egyenessé ösvényeit
II. Változást eredményez
1. Gondolkozásmódunkban
2. Életvitelünkben, életstilusunkban
3. A bűnnel szembeni magatartásunkban Nyílt bűnvallás
4. Isten parancsolataival szemben Bemerítés (halál, temetés, új élet)
III. Készé tesz a bizonyságtételre
1. Isten hatalmáról "Erősebb nálamnál..."
2. Saját méltatlanságomról "Nem vagyok méltó..."
3. Arról amire egyedül Ő képes "Szentlélekbe merít..."
1Kor 12,13 (Testébe helyez, egységet munkál, betölt Lelkével)
Az alkalom végén többen is kérték az Úrtól az új kezdet lehetőségét. Hallgass meg minket Urunk!!!

Hétfőtól folytattuk az imahetet, ami aktuális témákkal foglalkozik. Nagyon jó alkalmaink voltak ennek a keretében. Hétfőn este itthon voltam. Kedden napközben két családot látogattam meg, este pedig Bükszádra mentem, ahova elkisért Rákossy Norbert és felesége. Együtt szolgáltunk és örvendtünk a gyülekezettel. Szerdán Márkosfalván, Kézdin és Csernátonban voltam. Kézdin egy csodálatos imameghallgattatást éltünk át a testvérekkel, amikor az egyik idős testvérnőnk leánya (rendszeres látogató) hosszú vívódás után őszinte, töredelmes imájára mondhattunk áment. Az Úr végezze el életében és családjában azt amit elkezdett! Dicsőség Istennek, hogy Ő munkálkodik! Csütörtök este itthon azért imádkoztunk, hogy gyülekezetünk legyen (maradjon) tiszta és erős a gonosz támadásai közepette és hogy az Úr védjen meg minket a hamis próféták tévtanításaitól.
Ma este (péntek) Csíkszeredába szeretnék eljutni ha az Úr is megengedi. Mivel a kocsimat újból szerelőhöz kellett vigyem, valószínű, hogy vagy az Ivánitzki Efraim által felkínált kocsival, vagy pedig vonattal fogok elmenni. Kérlek imádkozzatok velünk azért, hogy ez a gyülekezet minnél hamarabb kapjon megfelelő lelkipásztort. Minden ima segítségért köszönetet mondunk és magasztaljuk érte szabadító Istenünket!

Nincsenek megjegyzések: